เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์โซลูชั่น
ลูกค้าของเรา

บริการ กำจัดปลวก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้

ค้นหาบริการ กำจัดปลวก กรุงเทพ อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี นนทบรี ปากเกร็ด นครสวรรค์ กาญจนบุรี

      

  • ปลวก
  • แมลงสาป
  • หนู
About

Welcome to Eversor termite solution

ค้นหาบริการ กำจัดปลวก กรุงเทพ ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี นนทบรี ปากเกร็ด นครสวรรค์ กำจัดปลวกคลองหลวง

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการ การกำจัดปลวก การกำจัดแมลงที่ได้มาตรฐาน .

การ บริการ กำจัดปลวก กำจัดแมลง ของเรา

1.งาน กำจัดปลวกระบบเหยื่อเนเมซีส

2.งาน ฉีดพ่นปักอัดน้ำยาป้องกันปลวก

3.งาน กำจัดแมลงรบกวน

4.งาน ป้องกันและกำจัดหนู

5.งาน ระบบวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

EVERSOR Termites มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการ บริการ กำจัดปลวก ในพื้นที่ ภาคกลาง ปทุมธานี ลำลูกกา กำจัดปลวกคลองหลวง รังสิต และพื้นที่ไลก้เคียง การกำจัดแมลงที่ได้มาตรฐาน .

การ กำจัดปลวก การกำจัดแมลงที่ได้มาตรฐาน สามารถสอบถาม ราคากำจัดปลวกรายปี หรือแบบรายครั้ง ทั้งแบบระบบเหยื่อและแบบฉีดพ่นน้ำยา ราคากำจัดปลวกรายปี คิดราคาจากพื้นที่ของตัวบ้านลูกค้า ชัดเจนไดมาตราฐาน

ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

01.

กลุ่มงานลูกค้า
บ้านพักอาศัยบุคคลทั่วไป

สำหรับ การป้องกัน และ กำจัดปลวก ในบ้านพักอาศัยทั่วไป จะแบ่งเขั้นตอนออกเป็นสองระยะ คือระยกำจัดและป้องกัน โดยจะสำรวจและประเมินว่า บ้านพักอาศัยนั้นมีปลวกอยู่แล้วหรือไม่ จากนั้นก้อจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อกำจัดและป้องกันต่อไป พื้นที่ บริการ กำจัดปลวก กรุงเทพ กำจัดปลวก อยุทธยา กำจัดปลวก นครสวรรค์ กำจัดปลวก ชัยนาท กำจัดปลวกพิจิตร กำจัดปลวก พิษณุโลก กำจัดปลวก อุทัยธานี กำจัดปลวก อ่างทอง กำจัดปลวกคลองหลวง

book a table
ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

02.

กลุ่มงานลูกค้า
หมู่บ้านโครงการ/คอนโด

การ กำจัดปลวก การกำจัดแมลง ที่ได้มาตรฐาน สามารถสอบถาม ราคากำจัดปลวกรายปี หรือแบบรายครั้ง ทั้งแบบระบบเหยื่อและแบบฉีดพ่นน้ำยา กำจัดปลวกอยุธยา กำจัดปลวกคลองหลวง

ระบบงานกำจัดปลวกสำหรับกลุ่มลูกค้า แบบโครงการ หรือ อาคารชุด ปัญหาจากแมลงและปลวกจะพบได้มาก เนื่องจาก พื้นที่และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ทำให้ปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องใช้ ระบบการบ้องกันและกำจัดแบบผสมผสาน เพื่อให้การกำจัดปลวกและแมลงได้ผลยิ่งขึ้น

book a table
ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

03.

กลุ่มงานลูกค้า
หน่วยงานราชการ

อีกกลุ่มลูกค้าที่พบปัญหา ของสัตว์และแมลงรบกวน ทั้ง ปลวก หนู แมลงสาบ มด หน่วยงานราชการจึงเลือกใช้ระบบงานบริการแบบผสมผสานในการป้องกันและกำจัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบงานในความภาคภูมิใจของเรา

book a table
Testimony

Happy Customer