โปรโมชั่นสุดคุ้ม

เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์โซลูชั่น
ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา เพิ่มเพื่อน LINE
about
About

Welcome to Eversor termite solution

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการกำจัดปลวกและกำจัดแมลงที่ได้มาตรฐาน

ให้บริการรับกำจัดปลวกและแมลงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

01.

กลุ่มงานลูกค้า
บ้านพักอาศัยบุคคลทั่วไป

สำหรับการป้องกันและกำจัดปลวกในบ้านพักอาศัยทั่วไป จะแบ่งขั้นตอนออกเป็นสองระยะ คือ ระยะกำจัดและระยะป้องกัน โดยจะสำรวจและประเมินว่า บ้านพักอาศัยนั้นมีปลวกอยู่แล้วหรือไม่ จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อกำจัดและป้องกันต่อไป

ดูโปรโมชั่นสุดคุ้ม
02.

กลุ่มงานลูกค้า
หมู่บ้านโครงการ/คอนโด

ระบบงานรับกำจัดปลวกสำหรับกลุ่มลูกค้าแบบโครงการบ้าน หรือ อาคารชุด ปัญหาจากแมลงและปลวกจะพบได้มาก เนื่องจาก พื้นที่และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ทำให้ปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องใช้ระบบการป้องกันและกำจัดแบบผสมผสาน เพื่อให้การกำจัดปลวกและแมลงได้ผลยิ่งขึ้น

ดูโปรโมชั่นสุดคุ้ม
03.

กลุ่มงานลูกค้า
หน่วยงานราชการ

อีกกลุ่มลูกค้าที่พบปัญหาของสัตว์และแมลงรบกวน ทั้ง ปลวก หนู แมลงสาบ มด คือ หน่วยงานราชการ เราจึงเลือกใช้ระบบงานบริการแบบผสมผสาน ในการป้องกันและกำจัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบงานในความภาคภูมิใจของบริษัทกำจัดปลวกของเรา

ดูโปรโมชั่นสุดคุ้ม