เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์โซลูชั่น
ลูกค้าของเรา
      

  • ปลวก
  • แมลงสาป
  • หนู
About

Welcome to Eversor termite solution

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการ การกำจัดปลวก การกำจัดแมลงที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

01.

กลุ่มงานลูกค้า
บ้านพักอาศัยบุคคลทั่วไป

สำหรับ การป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านพักอาศัยทั่วไป จะแบ่งเขั้นตอนออกเป็นสองระยะ คือระยกำจัดและป้องกัน โดยจะสำรวจและประเมินว่า บ้านพักอาศัยนั้นมีปลวกอยู่แล้วหรือไม่ จากนั้นก้อจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อกำจัดและป้องกันต่อไป

book a table
ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

02.

กลุ่มงานลูกค้า
หมู่บ้านโครงการ/คอนโด

ระบบงานกำจัดปลวกสำหรับกลุ่มลูกค้า แบบโครงการ หรือ อาคารชุด ปัญหาจากแมลงและปลวกจะพบได้มาก เนื่องจาก พื้นที่และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ทำให้ปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องใช้ ระบบการบ้องกันและกำจัดแบบผสมผสาน เพื่อให้การกำจัดปลวกและแมลงได้ผลยิ่งขึ้น

book a table
ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

03.

กลุ่มงานลูกค้า
หน่วยงานราชการ

อีกกลุ่มลูกค้าที่พบปัญหา ของสัตว์และแมลงรบกวน ทั้ง ปลวก หนู แมลงสาบ มด หน่วยงานราชการจึงเลือกใช้ระบบงานบริการแบบผสมผสานในการป้องกันและกำจัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบงานในความภาคภูมิใจของเรา

book a table
Testimony

Happy Customer