ระบบงานปักอัดน้ำยาเคมีเพื่อกำจัดปลวก ย่านรัตนาธิเบศ