Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ระบบงานฉีดพ่น อัดน้ำยา ป้องกันและกำจัดปลวก

ระบบฉีดพ่น Soil Treatment เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวกแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยน้ำยาเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างดี

ระบบ SOIL TREATMENT คือการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินและปลวกบนดิน โดยอาศัยสารเคมี เพื่อต้องการให้เกิดพิษบนผิวดินและใต้ดิน ซึงดินเป็นเส้นทางเดินของปลวก โดยการอัดน้ำยาและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงในดินหรือพ่นละอองเคมีเคลือบผิวหน้าดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อาคารหรือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในการก่อสร้าง

ทีมงานปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง (Operating team that specializes in entomology)

“เน้นคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (Focus on quality of service standards and efficiency) ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า (Meet all your needs) ใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย (Use modern technologies and principles) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลง ( Is a leader in pest control and insect protection)
EVERSOR

 

 

ฉีดพ่นน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านเครื่องอัดแรงดัน HIGH PRESSURE INJECTOR 

ขั้นตอนการผสมน้ำยา ในถังเก็บน้ำยา เพื่อทำการฉีดพ่นและปักอัดต่อไป

อัดสารเคมีชนิดน้ำที่ผสมแล้วลงดินลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยห่างจากรากฐานหรือตอม่อ หรือโครงสร้างใต้ดินประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะห่างของการอัดน้ำยาต่อจุดประมาณ 1 เมตร

กำจัดปลวก กำจัดปลวก

การสเปรย์เคลือบผิวดินพื้นที่อาคาร และบ้านที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำที่ผสมแล้ว เคลือบผิวดินทั้งหมดโดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร อัตราส่วนผสมน้ํายาเคมี โดยเน้นเป็นพิเศษในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น บริเวณห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป ฯลฯ ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด

กำจัดปลวก กำจัดปลวก

การเข้า  สเปรย์  น้ำยา 1. หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการอัดน้ำยาภายใน- ภายนอก พื้นที่อาคาร หรือบ้านที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ

กำจัดปลวก

จะเข้าบริการทุกๆ 3 เดือน โดยใช้ ถัง ขนาด 6 ลิตรสเปรย์น้ำยารอบตัวบ้าน ท่อระบายน้ำหรือจุดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการเข้ามาของปลวก ตลอดระยะเวลาสัญญา

กำจัดปลวก

หรือ ทุกๆ 1 ปี ตามรูปแบบงานบริการ ที่ได้ทำการตกลงกับลูกค้า

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์