Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 31/127 มบ.พฤกษาวิลเลจ 1 ซอย20 ถนนเลียบคลองหกวาสายล่างฝั่งใต้ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

About Termite-ความรู้เรื่องปลวก

ความรู้เรื่องปลวก (Termite) และการป้องกันกำจัดปลวก

ทั่วโลกมีปลวกแพร่กระจายอยู่มากกว่า 2,000ชนิด และพบการแพร่กระจายมาฏในเขตร้อน เขตอบอุ่น อาจพบได้บ้างในเขตหนาว * ปลวกชั้น สูงประมาณ 1,600 ชนิด ปลวกชั้นต่ำประมาณ 400 ชนิด และมีประมาณ 100 กว่าชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ปลวกในประเทศไทยพบปลวกแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ประมาณ 180 ชนิด (37 สกุล) * ปลวกชั้นสูงประมาณ 160 ชนิด ปลวกชั้นต่ำประมาณ 20 ชนิด ในประเทศไทยมีประมาณ 10 ชนิด 9 สกุล เท่านั้น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชนิด Coptotermas

ในประเทศไทยมีประมาณ 10 ชนิด 9 สกุล เท่านั้น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชนิด Coptotermas Gestroi ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดถึง 95% เลยทีเดียว

ปลวก (Termite) เป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ ดังนี้

1. วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน (worker)

2. วรรณะทหาร (Soldier)

3. วรรณะสืบพันธุ์

โดยในแต่ละวรรณะจะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันออกไป

EVERSOR

1. วรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน (Worker)

มีลำตัวสีขาว ส่วนหัวมีสีขาว หรือน้ำตาล ขึ้นอยู่กับชนิดของปลวกด้วย

ไม่มีตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับรู้ความรู้สึก

ไม่มีเพศ

ไม่มีปีก

ปลวก

หน้าที่ของปลวกงาน

- หาอาหารมาเลี้ยงประชากรที่อยู่ในรัง เลี้ยงราชินี ราชา และปลวกทหาร

- ดูแลรักษาไข่ และบางชนิดทำหน้าที่เพาะเลี้ยงเชื้อราเป็นอาหารภายในรัง

- สร้างรัง และทำความสะอาดซ่อมแซมรัง รวมทั้งทำทางเดินไปหาอาหาร

- มีจำนวนมากกว่า 90% ของประชากรภายในรัง

2. วรรณะทหาร (Soldier)

มีลักษณะเด่นคือส่วนหัวโต จะมีกรามที่เจริญดี 1 คู่ ยื่นไปข้างหน้า สีเข้ม บางชนิดกรามจะเปลี่ยนไปเป็นงวงยื่นไปข้างหน้า, ไม่มีปีก, ไม่มีตา

หน้าที่ของปลวกทหาร

ต่อสู้ คอยป้องกันศัตรูไม่ให้เข้ามารบกวนไข่ และประชากรในรัง

3. วรรณะสืบพันธุ์

- ปลวกราชินี ทำหน้าที่ผสมพันธุ์, วางไข่ สามารถออกไข่ได้วันละ 15,000 – 20,000 ฟอง/วัน และยังสามารถกำหนดปลวกวรรณะอื่นๆ ด้วย

- แมลงเม่า ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม มีปีก 2 คู่ ลักษณะเหมือนกัน มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย

- สืบพันธุ์รอง (Nymphs) เมื่อถึงระยะสมบูรณ์พันธุ์ก็จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นแมลงเม่า แล้วออกไปทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อไป

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์