บริษัทกำจัดปลวก

บริษัทกำจัดปลวก ระบบเหยื่อเนเมซีส ดูแลแบบรายปี ด้วย ระบบเหยื่อเนเมซีส กำจัด และ ป้องกันปลวก เนเมซิส (Nemasis)

บริษัทกำจัดปลวก

บริษัทกำจัดปลวก พร้อมทีมงานมืออาชีพ พร้อมดูแลบ้านของคุณให้ปลอดภัย

บริษัทกำจัดปลวก วันนี้มาบริการติดตั้ง ระบบเหยื่อเนเมีสกันที่ ซอยติวานนท์22

เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตและยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบแล้ว ปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง จำหน่าย เหยื่อเนเมซีส

ติดตั้ง ระบบป้องกันปลวก รังใหม่รอบตัวบ้าน

สถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (Nemesis in – ground) คือ ระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะในดินหรือ แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก แท้ที่จริงแล้ว การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกและบริเวณที่พบปัญหาปลวกรุกราน มีขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพสถานีเป็นประจำทุกๆ 1 ถึง 2 เดือน

ระบบเหยื่อเนเมซิส

call us