ระบบเหยื่อเนเมซิส กำจัดปลวก รังสิต กำจัดปลวกปทุมธานี มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกใต้ดินชนิดทำลายบ้าน มีระบบดักจับปลวกรังใหม่ก่อนเข้าถึงตัวบ้านได้อย่างสมบูรณ์ ไม่แพ้ระบบเหยื่อกำจัดปลวกอื่นๆ ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ติดตามผลได้ชัดเจนทุกขั้นตอน สามารถกำจัดปลวกได้ตายยกรัง

เอเวอร์เซอร์ กำจัดปลวก รังสิต กำจัดปลวกปทุมธานี

กำจัดปลวก รังสิต

ระบบเหยื่อเนเมซีส กำจัด และ ป้องกันปลวก เนเมซิส (Nemasis)

เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตและยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบแล้ว ปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง