รับวางท่อกำจัดปลวก

รับวางท่อกำจัดปลวก พร้อม ให้คำปรึกษาก่อนสร้างบ้าน

รับวางท่อกำจัดปลวก วางท่อน้ำยาเคมี ระบบวางท่อป้องกันปลวก เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งระหว่างการก่อสร้างบ้าน, การสร้างอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะทำการวางท่อ ยึดท่อ ติดกับคานคอดิน แล้วมีปลายท่อออกจากตัวใต้อาคาร นำออกไว้ตรงผนังด้านนอกบ้าน เพื่อสะดวกในการอัดน้ำยาเคมีเข้าไป โดยที่ลดการเจาะในบ้าน เป็นระบบป้องกันปลวกอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งไว้

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ติดตั้งระบบท่อน้ำยาเคมี คานคอดิน

1.เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะทำการเริ่มติดตั้ง โดยทางบริษัทจะขอรับแบบแปลนในส่วนของ คานคอดิน เพื่อกำหนดพื้นที่ในการปฎิบัตงานและกำหนดแนวท่อในการเดิน รวมทั้งจุดติดตั้งปลายที่อัดน้ำยาที่อยู่นอกตัวบ้าน เมื่อได้รับการยืนยันแบบเรียบร้อยแล้ว จะทำการนัดหมายวันติดตั้งต่อไป

2.เมื่อถึงขั้นตอนในการปฎิบัติงาน คานคอดินควรนำแบบคานออกเรียบร้อยและทำการเก็บเศษวัสดุต่างๆออกจากพื้นที่

pipe treatment
pipe treatment

3.วัดระยะความสูงและกำหนดแนวการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดท่ออัดน้ำยา และ ทำการติดตั้งแค้มป์ยิดท่อพร้อมกับท่ออัดน้ำยา ตามแนวที่ทำการวัดระยะไว้ตามแบบ

4.เมื่อทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาตามแนวคานแล้วเสร็จ ทางทีมงานจะทำการติดตั้ง หัวสเปร์น้ำยาแบบปีกผีเสื้อ เป็นขั้นตอนต่อไป

5.ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการติดตั้ง ปลายท่ออัดน้ำยาเคมี ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่ภายในกล่องกันน้ำแบบมีฝาปิดพร้อมทั้งติดตั้งปลายท่อแบบเกลี่ยวและมีฝาปิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปภายในท่อ

6.ขั้นตอนสุดท้ายในการติดตั้งระบบท่อน้ำยากำจัดและป้องกันปลวก จะเป็นการตรวจสอบ และทดสอบแรงดันของหัวสเปร์ในการพ่นละอองน้ำยาลงไปยังพื้นที่ก่อนที่จะทำการปิดแผ่นพื้น

ก่อนที่จะทำการปิดแผ่นพื้น ทางทีมการจะทำการสเปรย์น้ำยาเคมีเพื่อป้องกันปลวก โดยฉีดพ่นพื้นผิวโดยรอบทั้งในพื้นที่และรอบบพื้นที่ปฏิบัติงาน