ติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลท่าโขลง