ติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส โรงเรียนบ้านลานแหลม จ.นครปฐม