Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ระบบงานกำจัด หนู

กำจัดหนูระบบงานกำจัดหนู

กำจัดหนู

หนู (Rattus) หนู่เป็นสัตว์ฟันแทะที่อยู่ในวงศ์ Muridae สกุล Rattus มีการกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเซีย, ยุโรป และแอฟริกา ในประเทศไทยเราสามารถพบได้หลายพันธุ์ แต่ที่สร้างปัญหาตามอาคารบ้านเรือนพบประมาณ 4 สายพันธุ์ ได้แก่

1. หนูท่อ (Rattus noregicus) กำจัดหนู

 

2. หนูท้องขาว (Roof rat, Black rat ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Rattus rattus) กำจัดหนู

3. หนูจี๊ด (Rattus exulans) กำจัดหนู

4. หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer) หนูทำให้เกิดความเสียหายและสร้างความรำคาญให้แก่มนุษย์มากพอสมควรกำจัดหนู


ลักษณะที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร
หนู (Rattus) โดยหนูแต่ละสายพันธุ์จะอาศัยอยู่แตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วจะขุดรูอาศัยอยู่ใต้อาคาร, ตามคันดิน, คันคลอง ในท่อระบายน้ำ หรือในบ้าน เช่น ฝ้าเพดาน เป็นต้น
หนู เป็นสัตว์พาหะนำโรคติดต่อหลายโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคฉี่หนู (leptospirosis), โรคไข้หนู (Murine thyhus), กาฬโรค (plague) โรคท้องร่วง เป็นต้น
แหล่งอาหารของหนู ส่วนมากเป็นจำพวกแห้ง, โปรตีน, อาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆ, เมล็ดพืช, เนื้อ, ผลไม้, ผัก หรืออื่นๆ อีกมากมายที่สามารถกัดแทะได้ แหล่งอาหารที่รู้จักดีคือถังขยะพื้นที่สกปรกและสะอาดด้วย

หนูเป็นสัตว์พาหะ นำโรคติดต่อและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัย อีกทั้งยังทำความเสียหายให้กับอาคารและสถานที่ ซึงในบางครั้งอาจยากแก่การป้องกัน ดังนั้นในการกำจัดและป้องกันหนู ทางบริษัทจึงต้องอาศัย วิธีการและเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ในการกำจัดและป้องกัน

การปฎิบัติงาน จะมีการจัดทำแผนผังของอาคารบ้านเรือน ในการวางกับดัก หรือจุดที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดและป้องกันหนู ดังนี้
-จุดติดตั้ง กล่องใส่ถาดกาว-จุดติดตั้ง กับดักแบบตีตายกำจัดหนู-จุดติดตั้ง กล่องใส่เหยื่อเม็ด

กำจัดหนู

-จุดติดตั้ง กรงดักหนู

กำจัดปลวก

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์