Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ระบบงานกำจัดแมลง หนู และยุง

กำจัดแมลงสาบระบบงานกำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงสาบ
กำจัดและป้องกันแมลงสาบและมด

 เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดแบบผสมผสานเทคโนโลยี่ ในการป้องกัน และกำจัด เพื่อ ยับยั้ง สัตว์รบกวนต่างๆ

โดยจะใช้ทั้งกับดักและสารเคมีแบบฉีดพ่น เพื่อกวาดล้างทั่งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน

กำจัดแมลงสาบ

โดยจะเป็นการเข้าบริการ เป็นช่วงๆตามระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงแรกจะดป็นการใช้เคมี แบบฉัดพ่น เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยและตัวอ่อน

กำจัดแมลงสาบ

“การควบคุมและกำจัด โดยการใช้กับดักบ้านแมลงสาบ ทำการวางตามจุดที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางเดิน หรือแหล่งที่อยู่ และลงบันทึกตำแหน่งในเอกสารบันทึกงาน การควบคุมและกำจัด โดยการใช้เจลกำจัดแมลงสาบ ทำการวางตามจุดที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางเดิน หรือแหล่งที่อยู่ และลงบันทึกตำแหน่งในเอกสารบันทึกงาน
EVERSOR
กำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ

การใช้กับดักแมลงสาบเพื่อเป็นการกำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัน ซึงเป็นขั้นตอนในการกำจัดแมลงสาบระยะกวาดล้างช่วงแรก เจ้ขนานติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร และจะมีท่อซอยวางขนานแนวคานส่วนกลางเพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญฯ ภายใต้พื้นอาคารส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งพบปลวกขึ้นมากที่สุด

กำจัดแมลงสาบ

กำจัดหนูระบบงานกำจัดหนู

กำจัดหนูหนูเป็นสัตว์พาหะ นำโรคติดต่อและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัย อีกทั้งยังทำความเสียหายให้กับอาคารและสถานที่ ซึงในบางครั้งอาจยากแก่การป้องกัน ดังนั้นในการกำจัดและป้องกันหนู ทางบริษัทจึงต้องอาศัย วิธีการและเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ในการกำจัดและป้องกัน

การปฎิบัติงาน จะมีการจัดทำแผนผังของอาคารบ้านเรือน ในการวางกับดัก หรือจุดที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดและป้องกันหนู ดังนี้
-จุดติดตั้ง กล่องใส่เหยื่อเม็ด
-จุดติดตั้ง กล่องใส่ถาดกาว
-จุดติดตั้ง กับดักแบบตีตาย
-จุดติดตั้ง กรงดักหนู

กำจัดหนู

ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งพบปลวกขึ้นมากที่สุด

กำจัดปลวก กำจัดหนู

กำจัดยุงระบบงานกำจัดยุง

กำจัดยุง

ขั้นตอนในการกำจัดและป้องกันยุง แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลักคือ การกำจัดยุงตัวเต็มวัย

1.กำจัดด้วยการฉีดพ่นน้ำนาเคลือบพื้นผิว สำหรับการกำจัดยุงที่มาเกาะพัก หรือตามแหล่งหลบซ่อน

2.การพ่นละอองเคมีแบบน้ำ ด้วยเครื่อง ULV เพื่อกำจัดยุงที่บินอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

3.การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตามแหล่งหลบซ่อนภายนอก

 

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์