Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ระบบงานกำจัดแมลง

กำจัดแมลงสาบระบบงานกำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงสาบ
แมลงสาบ (Cockroachs) เป็นแมลงดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี กำเนิดในเขตอบอุ่นและกระจายอยู่ทั่วโลก แมลงสาบ (Cockroachs) เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Blattodea หรือ Blattaria จัดเป็นแมลงที่มีจงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือไม่เป็นตัวหนอนและดักแด้ ปัจจุบันนี้มีสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย ดังนี้

กำจัดแมลงสาบ  A. แมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana),

กำจัดแมลงสาบ

B. แมลงสาบเยอรมัน (Blattella germanica),

กำจัดแมลงสาบ

C. แมลงสาบออสเตรเลีย (Periplanetaaus ralasiae),

กำจัดแมลงสาบ

D. แมลงสาบผี (Harleguin cockroach)

ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาหารของแมลงสาบ ชอบอาศัยอยู่ในที่สกปรก ที่ชื้นอับ มืด เช่น ซอก, รอยแตก, ท่อน้ำทิ้ง, บ่อพักไขมัน, ช่องชาร์ป, เพดาน, ใต้อาคาร, กองขยะ และสามารถปรับตัวได้ทุกสภาพแวดล้อม อึด และทนทานต่อสารเคมี ทำให้สามารถมีอยู่ทุกที่ ทุกบ้าน แม้จะโดนกำจัดอยู่ตลอดเวลา แมลงสาบ (Cockroachs) ยังเป็นพาหะนำโรคได้ เช่น บิด, อุจจาระร่วง, ไทฟอยด์, ไข่พยาธิชนิดต่างๆ และกลิ่นของแมลงสาบที่ปล่อยออกมา ยังทำให้เกิดภูมิแพ้, การแพ้, คัน, อักเสบ และหอบหืดได้

วิธีป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

  1. สำรวจพื้นที่หน้างานที่มีปัญหา สำรวจแหล่งที่หลบซ่อน หรือที่อยู่อาศัย, แหล่งอาหาร และการระบาด
  2. ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำด้านสุขาภิบาล แล้วทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ทั้งพนักงานหรือกลับมาส่งให้อีกครั้ง และตกลงการให้บริการมีการบริการแบบรายครั้งและแบบรายปี
  3. ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเข้าดำเนินการกำจัดและควบคุมแมลงสาบ โดยใช้สารเคมีกำจัด, กวาดล้าง โดยการฉีดสเปรย์, พ่นควัน, วางเจล กำจัด เป็นต้น
  4. เข้าติดตามผลการควบคุมและกำจัดตามตารางนัดหมายลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมแมลงสาบไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีก

 เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดแบบผสมผสานเทคโนโลยี่ ในการป้องกัน และกำจัด เพื่อ ยับยั้ง สัตว์รบกวนต่างๆ

โดยจะใช้ทั้งกับดักและสารเคมีแบบฉีดพ่น เพื่อกวาดล้างทั่งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน

กำจัดแมลงสาบ

โดยจะเป็นการเข้าบริการ เป็นช่วงๆตามระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงแรกจะดป็นการใช้เคมี แบบฉัดพ่น เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยและตัวอ่อน

กำจัดแมลงสาบ

“การควบคุมและกำจัด โดยการใช้กับดักบ้านแมลงสาบ ทำการวางตามจุดที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางเดิน หรือแหล่งที่อยู่ และลงบันทึกตำแหน่งในเอกสารบันทึกงาน การควบคุมและกำจัด โดยการใช้เจลกำจัดแมลงสาบ ทำการวางตามจุดที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางเดิน หรือแหล่งที่อยู่ และลงบันทึกตำแหน่งในเอกสารบันทึกงาน
EVERSOR
กำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ

การใช้กับดักแมลงสาบเพื่อเป็นการกำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัน ซึงเป็นขั้นตอนในการกำจัดแมลงสาบระยะกวาดล้างช่วงแรก

กำจัดแมลงสาบ

 

กำจัดยุงระบบงานกำจัดยุง

กำจัดยุง

ขั้นตอนในการกำจัดและป้องกันยุง แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลักคือ การกำจัดยุงตัวเต็มวัย

1.กำจัดด้วยการฉีดพ่นน้ำนาเคลือบพื้นผิว สำหรับการกำจัดยุงที่มาเกาะพัก หรือตามแหล่งหลบซ่อน

2.การพ่นละอองเคมีแบบน้ำ ด้วยเครื่อง ULV เพื่อกำจัดยุงที่บินอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

3.การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตามแหล่งหลบซ่อนภายนอก

 

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์