Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 31/127 มบ.พฤกษาวิลเลจ 1 ซอย20 ถนนเลียบคลองหกวาสายล่างฝั่งใต้ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ปลวกบ้านและปลวกสวน

ปลวกชนิดทำลายบ้าน (Coptotermes spp)

ปลวกชนิดทำลายบ้าน เป็นปลวกที่สร้างความเสียหายให้กับบ้าน 90% โดยเฉพาะในสังคมเมือง ปลวกสกุล Coptotermes ชนิดทำลายบ้าน

หัวเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง ความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.40-1.51 มม. บริเวณเหนือริมฝีปากมีรูเปิดเรียกว่า fontanelle ค่อนข้างกว้างมาก ซึ่งเป็นช่องเปิดของสารเหนียวเพื่อต่อสู้กับศัตรูของปลวก ส่วนของด้านบนของอกปล้องแรกต่อนข้างแบน ไม่เป็นลักษณะอานม้า กรามสีน้ำตาลแดง โค้ง ปลายของกรามโค้งเข้าหากันเล็กน้อย

ในการสำรวจในพื้นที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบ 2 ชนิด คือ Coptotermes gestroi และ Coptotermes havilandi มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก Ahmad (1965) ได้อธิบายความแตกต่างกันดังนี้ Coptotermes gestroi หัวมีความยาวถึงฐานของกราม ยาว 1.40-1.51 มม. หัวกว้างมากที่สุดที่ 1.15-1.24 มม. ส่วน Coptotermes havilandi หัวมีความยาว 1.11-1.36 มม. หัวกว้างมากที่สุดที่ 1.05-.1.15 มม.

Coptotermes

วิธีการทดสอบปลวกชนิดทำลายบ้านก่อนการกำจัดด้วยเหยื่อเนเมซีส

-ให้สังเกตุ ปลวกวรรณะทหารเป็นหลัก คือ ปลวกจะมีลักษณะหัวสีส้ม เอวคอด ลำตัวสีขาว

Coptotermes Coptotermes

-ให้ใช้นิ้วแตะที่หัวปลวก แล้วปลวกจะปล่อยสารสีขาว(ฟีโรโมน Pheromone) ออกมา แสดงว่าเป็นปลวกชนิดทำลายบ้าน Coptotermes แต่ถ้าเป็นปลวกสวน หรือปลวกอื่นๆจะเป็นน้ำสีเหลือง หรือใส

Coptotermes

 

การกำจัดปลวกบ้าน

กำจัดปลวก

ระบบเนเมซิส Nemesis ระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่กำจัดปลวกใต้ดินทุกชนิด ระบบดักจับปลวกรังใหม่ก่อนเข้าบ้านอย่างสมบูรณ์ไม่แพ้ระบบเหยื่ออื่นใดๆ ระบบกำจัดปลวกที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบที่ติดตามผลได้ชัดเจนทุกขั้นตอน ระบบกำจัดปลวกที่สามารถกำจัดปลวกได้ตายยกรัง

(อ่านต่อ...)

“เน้นคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (Focus on quality of service standards and efficiency) ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า (Meet all your needs) ใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย (Use modern technologies and principles) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลง ( Is a leader in pest control and insect protection)
EVERSOR

ปลวกสวน Macrotermes

ลักษณะภายนอก “ปลวกสวน” มีลักษณะลำตัวสีดำๆด่างๆ ซึ่งส่วนมากไม่ขาวใส บางชนิดมีขนาดของลำตัวเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของปลวก ลักษณะการอยู่อาศัย “ปลวกสวน” อาศัยอยู่บนพื้นดิน หรือตามต้นไม้ ชอบสร้างจอมดินขึ้นมาโดยมีทั้งจอมดินขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยลักษณะของจอมปลวกก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดสายพันธุ์ของปลวก

ลักษณะของตัวปลวก

- ปลวกงาน จะมีลำตัวสีออกดำๆ ด่างๆ หรือสีออกเหลืองอ่อนบ้าง บางชนิดมีขนาดลำตัวสั้นหรือยาวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์ มีประชากรประมาณ 90-95% ของรังปลวก

- ปลวกทหาร มีลักษณะหัวสีน้ำตาลเข้ม, น้ำตาลอ่อน, สีเหลือง หรือมีสีดำ, มีกรามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่เท่ากัน

- ปลวกวรรณะสืบพันธุ์ มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แตกต่างกันไปตามขนาดของจอมปลวก และชนิดของสายพันธุ์

การกำจัดปลวกสวน

กำจัดปลวก

ระบบอัดน้ำยา ฉีดพ่น (Soil Treatment) เป็นกระบวนการของการป้องกันโดยตรงของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นพิษ ป้องกันปลวกใต้ดินเข้ามาในอาคาร และไม่สามารถผ่านตามรอยแตกรอยแยกได้

(อ่านต่อ...)

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์