บริการของเรา

ระบบฉีดพ่น Soil Treatment

ระบบฉีดพ่น Soil Treatment

เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวกแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยน้ำยาเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างดี ไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่ามีความปลอดภัย ไม่มีกลิ่นเหม็น เพราะเป็นสารสังเคราะห์ กลุ่ม Pyretoid ที่อยู่ในพืชธรรมชาติ เช่น พืชตระกูลเบญจมาศ

การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)

เป็นการอัดเข้าน้ำยาเข้าท่อด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง เพื่อให้น้ำยาแพร่กระจายไปตามท่อต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ และแทรกซึมลงสู่พื้นดินใต้บริเวณบ้าน

การอัดน้ำยาลงดิน (Compress Treatment)

เป็นการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ที่ระดับความลึกประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร รอบบริเวณบ้านหลังจากนั้น จะมีการฉีดพ่นน้ำยาพรมหน้าดินซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

การฉีดพ่นน้ำยา (Spraying Treatment)

คือการฉีดพ่นน้ำยาสำหรับป้องกันและกำจัดภายในอาคาร ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้องเก็บของ , ห้องใต้บันได, ช่องชาร์ปต่าง ๆ, บริเวณที่เป็นรอยต่อของผนังหรืออาคาร (กรณีต่อเติมบ้าน), ฝ้าเพดาน

การฉีดน้ำยา (Injection Treatment)

การเข้าบริการ

  • เข้าบริการ 6 ครั้ง / ปี
  • กรณีฉุกเฉิน หรือก่อนถึงรอบบริการปกติ เจ้าหน้าจะเข้าไปภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากโทรแจ้ง
EVERSOR TERMITES (SOLUTION) กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด
  • Name *
  • Phone *
  • E-mail *
  • Message