คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่ถามบ่อย

ทำไมปลวกถึงขึ้นฝ้าได้ ?
 • ปลวกอาศัยฝ้าเป็นช่องทางสำหรับเชื่อมต่อไปยังวัสดุอื่น ๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ
 • และสามารถกัดกินเยื่อกระดาษที่หุ้มยิปซั่มของฝ้าแต่ละแผ่นได
ทำไมปลวกสามารถขึ้นคอนโดมิเนียมและตึกสูง ๆ ได้ ?
 • ปลวกสามารถเข้าสู่คอนโดมิเนียมและตึกสูง ๆ ได้ โดยอาศัยรอยแตกหรือแยกของพื้นหรือผนังอาคารเป็นช่องทางเดินสำหรับหาอาหาร
 • และด้วยลักษณะของลำตัวที่อ่อนนุ่มจึงสามารถแทรกผ่านรอยแตกที่มีขนาดเล็ก ๆ ได้
 • เมื่อปลวกเดินทางผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วเข้าไปเจอกับแหล่งอาหาร ได้แก่ วัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้, กระดาษ, เสื้อผ้า หรือวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ ก็จะเข้าทำลายพื้นที่บริเวณนั้น
ทำไมพบปลวกขึ้นชั้น 2 แต่ชั้น 1 ไม่พบ ?
 • เพราะบางบ้านบริเวณชั้น 1 อาจจะไม่มีวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบตั้งอยู่เลย
 • หรือบริเวณบ้านมีส่วนที่เป็นรอยแตกของพื้นหรือผนังที่เชื่อมไปถึงชั้น 2
 • จึงทำให้เราพบปลวกขึ้นบริเวณชั้น 2 ในขณะที่ชั้น 1 ไม่พบเลย
ทำไมปลวกขึ้นต้นไม้ ?
 • ปลวกบางชนิด เช่น ปลวกสวน แหล่งอาหารที่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีความชื้นค่อนสูง หรือเศษซากวัสดุที่ทับถมอยู่ใต้พื้นดินหรือใต้โพรงต้นไม้
 • หรือปลวกบางชนิดก็ชอบกัดกินส่วนที่เป็นผิวหรือเปลือกของต้นไม้
 • เราจึงพบปลวกเข้าไปกัดกิทำลายตามส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้และทำให้ต้นไม้ตายได้
รังของปลวกยู่ที่ไหน ?
 • ปลวกชนิดทำลายบ้าน (Coptotermes Spp.) จะทำรังอยู่ใต้พื้นดินหรือทำรังสำรองอยู่ภายในช่องว่างระหว่างผนังสองชั้นในอาคาร
 • ปลวกสวน ส่วนใหญ่จะทำรังอยู่เหนือพื้นดิน เช่น ตอไม้ตาย, ท่อนไม้ผุ, บนดิน เช่น จอมปลวก, บนต้นไม้ หรือบนโครงสร้างของอาคาร
มีความจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องเจาะพื้นเพื่อฝังสถานีกำจัดปลวกแบบใต้พื้นคอนกรีต (In Concrete Station : IC)) ?
 • แต่การติดตั้งสถานีกำจัดปลวกแบบใต้พื้นคอนกรีต (In Concrete Station : IC) นั้นจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการและความสะดวกของลูกค้า, พื้นที่นั้นไม่สิ่งกีดขวาง ได้แก่ ท่อน้ำประปา, ท่อไฟ, ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เป็นต้น
ทำไมบ้านที่มีการอัดน้ำยาป้องกันปลวกเป็นประจำทุกปี แต่ก็ยังมีปลวกขึ้น ?
 • อาจมีสาเหตุจากการอุดตันหรือแตกเสียหายของท่อในบางจุด ซึ่งทำให้น้ำยาแพร่กระจายไม่ทั่วถึง
 • น้ำยาที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ
EVERSOR TERMITES (SOLUTION) กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด
 • Name *
 • Phone *
 • E-mail *
 • Message