รับกำจัดปลวก

ระบบเหยื่อเนเมซีส (Nemasis) กำจัดปลวก ราชพฤกษ์

กำจัดปลวก ราชพฤกษ์

กำจัด และ ป้องกันปลวก

เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตและยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบแล้ว ปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง จำหน่าย เหยื่อเนเมซีส กำจัดปลวก ราชพฤกษ์ เหยื่อเนเมซีส

ขั้นตอนการบริการเป็นมาตรฐาน

บริเวณบนพื้นดิน

  1. 1. ทีมบริการทำการสำรวจบริเวณภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน บริเวณเหนือพื้นดิน เพื่อตรวจสอบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
  2. 2. เมื่อพบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกแล้ว ทีมบริการจะทำการติดตั้งระบบเหยื่อเนเมซิส (nemesis) ในจุดที่พบร่องรอยของปลวกตามความเหมาะสม
  3. 3. หลังจากติดตั้งเหยื่อเนเมซิส ทีมบริการจะเข้าตรวจสอบทุกๆ 15 วัน จนกว่าปลวกตายทั้งรัง โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
  4. 4. เมื่อปลวกตายทั้งรังแล้ว หลังจากนั้นทุกๆ 2 เดือน ทีมบริการจะเข้าสำรวจภายในอาคารและบริเวณรอบนอก เพื่อตรวจหาการเข้าทำลายของปลวกรังใหม่

You missed