กำจัดปลวก

รับวางท่อกำจัดปลวก ระบบวางท่อน้ำยาเคมี-Pipe Treatment

ลูกค้า ระบบงานวางท่อ และฉีดพ่นน้ำยาเคมีป้องกันปลวก หนองจอก

รับวางท่อกำจัดปลวก

ระบบวางท่อน้ำยาเคมี ระบบวางท่อป้องกันปลวก เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งระหว่างการก่อสร้างบ้าน, การสร้างอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะทำการวางท่อ ยึดท่อ ติดกับคานคอดิน แล้วมีปลายท่อออกจากตัวใต้อาคาร นำออกไว้ตรงผนังด้านนอกบ้าน เพื่อสะดวกในการอัดน้ำยาเคมีเข้าไป โดยที่ลดการเจาะในบ้าน

รีววิวงาน รับวางท่อกำจัดปลวก หนองจอก

เมื่อทำการติดตั้งระบบท่ออัดน้ำยาเคมีที่คานคอดินเสร็จ จะดำเนินการอัดน้ำยา ฉีดพ่น (Soil Treatment) เป็นกระบวนการของการป้องกันโดยตรงของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นพิษ ป้องกันปลวกใต้ดินเข้ามาในอาคาร และไม่สามารถผ่านตามรอยแตกรอยแยกได้

(อ่านต่อ…)

You missed