วางท่่อน้ำยาปลวก

ระบบวางท่อน้ำยาเคมี วางท่อน้ำยาปลวก

วางท่อน้ำยาปลวก ระบบวางท่อป้องกันปลวก เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งระหว่างการก่อสร้างบ้าน, การสร้างอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะทำการวางท่อ ยึดท่อ ติดกับคานคอดิน แล้วมีปลายท่อออกจากตัวใต้อาคาร นำออกไว้ตรงผนังด้านนอกบ้าน เพื่อสะดวกในการอัดน้ำยาเคมีเข้าไป โดยที่ลดการเจาะในบ้าน เป็นระบบป้องกันปลวกอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งไว้

วางท่อน้ำยาป้องกันแลวก

ทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาตามแนวคานแล้วเสร็จ ทางทีมงานจะทำการติดตั้ง หัวสเปร์น้ำยาแบบปีกผีเสื้อ เป็นขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการติดตั้ง ปลายท่ออัดน้ำยาเคมี ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่ภายในกล่องกันน้ำแบบมีฝาปิดพร้อมทั้งติดตั้งปลายท่อแบบเกลี่ยวและมีฝาปิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปภายในท่อ