กำจัดปลวกนนทุรี

ระบบฉีดพ่น Soil Treatment เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวกแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยน้ำยาเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างดี

ระบบ SOIL TREATMENT คือการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินและปลวกบนดิน โดยอาศัยสารเคมี เพื่อต้องการให้เกิดพิษบนผิวดินและใต้ดิน ซึงดินเป็นเส้นทางเดินของปลวก โดยการอัดน้ำยาและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงในดินหรือพ่นละอองเคมีเคลือบผิวหน้าดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อาคารหรือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในการก่อสร้าง

SOIL TREATMENT

ฉีดพ่นน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านเครื่องอัดแรงดัน HIGH PRESSURE INJECTOR