เอเวอร์เซอร์
เทอร์ไมท์โซลูชั่น
ลูกค้าของเรา

      

About

Welcome to Eversor termite solution

ระบบวางท่ออัดน้ำยาใต้พื้นป้องกันและกำจัดปลวก
(SPRINKLER CHEMICAL PIPE TREATMENT)

 เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดแบบผสมผสานเทคโนโลยี่ ในการป้องกัน และกำจัด เพื่อ ยับยั้ง สัตว์รบกวนต่างๆ

ระบบวางท่ออัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวกใต้พื้นอาคารระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่าระบบวาท่อ (PIPE TREATMENT) เป็นระบบป้องกันอาคารจากการรุกล้ำทำลายของปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สามารถอัดน้ำยาเข้าไปใต้พื้นอาคารผ่านหัวฉีดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคารได้เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา ซึ่งนอกจากจะประหยัดได้ในอนาคตแล้ว ยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน หรือเครื่องใช้อื่นๆ อันอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้ และ ไม่ต้องนำน้ายาปริมาณมากฯ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร อันอาจสร้างกลิ่นรบกวน และเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย หรือสัตว์เลี้ยงได้

งานวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินงานหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวกขนานติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร และจะมีท่อซอยวางขนานแนวคานส่วนกลางเพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญฯ ภายใต้พื้นอาคารส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งพบปลวกขึ้นมากที่สุด

ผลงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้างานบริการ

01.

เน้นคุณภาพ
ระบบงานวางท่ออัดน้ำยาที่ได้มาตราฐาน

การนี้ เป็นท่อ HDPE ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถทนแรงอัดได้สูงและมีความทนทานพิเศษ โดยมีระยะวาวล์ฉีดน้ำยาเคมีบนท่อห่างกันประมาณ (ตามเอกสารเสนอราคา)

book a table
ผลงานการปฏิบัติงาน

เน้นการทำงานที่ได้ผลสูงสุด

02.

ระบบวางท่ออัดน้ำยาใต้พื้นป้องกันและกำจัดปลวกอาคารระหว่างการก่อสร้าง
(SPRINKLER CHEMICAL PIPE TREATMENT)

book a table
ผลงานการปฏิบัติงาน

เน้นการทำงานที่ได้ผลสูงสุด

03.

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
book a table
Testimony

Happy Customer