Image

ระบบ กำจัดและป้องกันปลวก Nemasis

เหยื่อกำจัดปลวก เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต และยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบหลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ โดยเป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง

      

ระบบกำจัดแบบติดตามผลชัดเจน

เนเมซิส ระบบกำจัดปลวก จากออสเตรเลีย  เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวกที่ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับ กำจัดปลวก อย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหาและไร้กังวล สารควบคุมการเจริญเติบโต (insect Growth Regulators-IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นโฮโมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบซึ่งรู้จักกันในนาม สารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors – CSI)สารออกฤทธิ์ ประกอบด้วย Chlorfluazuron 0.1% ใน Alpha cellulose หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะล่มสลายตายต่อเนื่องถึงในรัง

 • + ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในบ้าน เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 • + ติดตามผล และตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการกำจัด
 • + เป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง
 • + มีระบบการป้องกัน และดักปลวกรังใหม่ก่อนเข้าถึงตัวบ้าน

ระบบป้องกันปลวกรังใหม่รอบตัวบ้าน

สถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (Nemesis in – ground) คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะในดิน หรือ แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและ โจมตีจากปลวก แท้ที่จริงแล้ว การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหา และเช็คสภาพสถานีคุณเป็นประจำทุกๆ 1 ถึง 2 เดือน 

เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยสถานีฝังดินรอบๆตัวบ้าน ป้องกันปลวกรังใหม่ ก่อนเข้าถึงตัวบ้าน

ขั้นตอนการบริการเป็นมาตรฐาน

บริเวณบนพื้นดิน

 1. 1.ทีมบริการทำการสำรวจบริเวณภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน บริเวณเหนือพื้นดินเพื่อตรวจสอบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. 2.เมื่อพบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก ทีมบริการจะทำการติดตั้งเหยื่อเนเมซิส (nemesis)ในจุดที่พบร่องรอยของปลวก ตามความเหมาะสม
 3. 3.หลังจากติดตั้งเหยื่อเนเมซิสทีมบริการจะเข้าตรวจสอบทุกๆ15 วันจนกว่าปลวกตายทั้งรังโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
 4. 4.เมื่อปลวกตายทั้งรังแล้วหลังจากนั้นทุกๆ 2 เดือน ทีมบริการจะเข้าสำรวจภายในอาคารและบริเวณรอบนอก เพื่อตรวจหาการเข้าทำลายของปลวกรังใหม่

บริเวณบนผิวดิน

 1. ทีมบริการทำการประเมินพื้นที่ เพื่อวางแผนกำหนดจุดติดตั้งสถานีดักจับปลวก (Station)
 2. ทำการติดตั้งสถานี ฯ โดยกำหนดให้ห่างจากตัวอาคารตามระยะที่เหมาะสม
 3. เข้าตรวจสอบสถานี ฯ หลังจากทำการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์
 4. หากตรวจพบว่ามีการเข้าทำลายของปลวกในสถานี ฯ ทีมบริการจะทำการวางเหยื่อเนเมซิสภายในสถานี ฯ เพื่อกำจัดปลวก
 5. หลังจากวางเหยื่อเนเมซิส ทีมบริการจะเข้าตรวจสอบทุก ๆ15 วันจนกว่าปลวกตายทั้งรังโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
 6. เมื่อปลวกตายทั้งรังแล้วหลังจากนั้นทุกๆ 2 เดือน ทีมบริการจะเข้าตรวจสถานี ฯ เพื่อตรวจหาการเข้าทำลายของปลวกรังใหม่
 • การเข้าบริการ
 • ระยะกำจัดปลวกหากพบปลวกเข้าทำลาย ภายในอาคารหรือบริเวณสถานีดักจับสัญญาณปลวก (Station)จะทำการติดเหยื่อเพื่อกำจัดปลวกและเข้าตรวจสอบจุดติดเหยื่อ ทุกๆ 15 วัน จนไม่พบการทำลายของปลวก
 • ระยะป้องกัน เข้าบริการทุกๆ 2 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของปลวกรังใหม่ โดยดูแลจนกว่าจะสิ้นสุดระยะสัญญา พร้อมทั้งทำการฉีดพ่นสเปร์น้ำยาป้องกันปลวก ในส่วนพื้นที่ด้านในและด้านนอกตัวอาด้วยถังฉีด ทุกรอบบริการ
 • กรณีฉุกเฉินหากพบปลวกหรือร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก ท่านสามารถแจ้งกับทางบริษัทได้ทันที บริษัท ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจภายใน 48 ชั่วโมง

      

Contact Us

เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์(โซลูชั่น)จำกัด

บริการกำจัดปลวก เหยื่อเนเมซีส ตายต่อเนื่อง ถึงในรังสำรวจฟรี!กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951,083-9328965

ลิ้งแผนที่ร้าน Google Map